aan ’t laden..

hmmmm..

Je browser is best oud. Misschien moet je ’m effe updaten, dan werkt de site wat beter.

Sterke boeren, professionele cooperaties

Teamwork makes the dream work, we roepen ’t nog maar eens. Zonder onze partnercoöperaties in West-Afrika zijn we nergens. Ie-de-re boon in een Tony’s Chocolonely chocoladereep vindt zijn oorsprong in Ghana bij partnercoöperatie ABOCFA en Ivoorkust bij partnercoöperaties Kapatchiva, Ecojad, ECAM en Socoopacdi.

Tony's Premie

Zoals je weet betaalt Tony’s ’n hogere prijs aan de cacaoboer via de Tony’s premie. De coöperaties spelen hierin een belangrijke rol: zij bepalen in overleg waaraan ze dit geld besteden. Dat wordt vastgelegd in een premieplan. Na afloop van ’t seizoen, als de precieze bedragen bekend zijn, wordt dit plan goedgekeurd door de leden op de jaarvergadering.

Kat in ’t bakkie? Niet echt. Omdat de Farmgate prijs in Ivoorkust zo sterk was gedaald, hebben we ’t afgelopen jaar onze premie meer dan verdubbeld. Ook kochten we meer bonen dan ooit! Een behoorlijke uitdaging dus voor de coöperaties: om ervoor te zorgen dat al dat geld goed en eerlijk besteed wordt. Worden ’t gezamenlijke investeringen in een nieuwe truck of computers? Hard nodig voor ’t professionaliseren van de coöperaties, dus zeker niet verkeerd. Maar ’t belangrijkste is dat boeren meer inkomen krijgen of minder kosten hebben. Dus meer geld en hulpmiddelen direct naar de boer en ook meer gezamenlijke investeringen waar iedereen van profiteert. We hebben daar met de coöperaties op de inhoud gesprekken over gevoerd en de premieplannen zijn daarna nog aangepast. 

Een coöperatie kan ook besluiten om de premie te verdelen over alle leden, omdat ze geen onderscheid willen maken tussen leden. Heel begrijpelijk, want dan kunnen meer boeren profiteren van de premie, maar wel ’n kleiner bedrag per boer. Over dit soort dilemma’s blijven we dan ook praten met de coöperaties. Dit jaar hebben de boeren samen besloten om het premiegeld zo te besteden: 

Impact Studies

Hun inzichten zijn megabelangrijk voor ’t structureel oplossen van illegale kinderarbeid en moderne slavernij in de keten. Natuurlijk.. we spreken op iedere reis naar West-Afrika cacaoboeren, tijdens bijvoorbeeld jaarvergaderingen en trainingssessies. Dit jaar hebben we dat grootser aangepakt en vroegen we het KIT – Koninklijk Instituut voor de Tropen – de impact van onze activiteiten te onderzoeken. Wat vinden de boeren nu écht van onze aanpak en onze impact op hun leven? 

De meeste boeren zijn positief over de relatie met ons. Uit de studie blijkt ’t belang van de 5 samenwerkingsprincipes. Hieronder een paar belangrijke punten uit de studie, die we zullen meenemen bij onze strategie:

  • De boeren en coöperaties zijn blij met de premie. De timing van uitbetaling (netvoor de start van het schooljaar) zorgt ervoor dat boeren hun kinderen makkelijker naar school kunnen sturen.
  • We kunnen nog niet met harde cijfers aantonen hoe de premie de inkomens van de boeren heeft bevorderd. In de praktijk leiden de premies nog niet per se tot een leefbaar inkomen.
  • De lange-termijnrelaties zijn essentieel voor de coöperaties – ze zorgen voor meer stabiliteit en geven zo de boeren en coöperaties ruimte om meer te investeren.
  • Boeren geven aan veel vertrouwen in hun coöperaties te hebben. Daar hebben we samen hard aan gewerkt, dus we zijn heel blij dit te horen!

Tony’s onderzoek naar kinderarbeid: eerste resultaten

We zijn nu een jaar op weg met ’t CLMRS. Een serieus programma met een lange naam: Child Labour Monitoring & Remediation System. ’t CLMRS helpt ons kinderarbeid inzichtelijk te maken bij onze 5 partnercoöperaties. Het CLMRS is ontwikkeld door het International Cocoa Initiative (ICI) samen met Big Choco Nestlé, en dat hebben ze chocoladegoed gedaan.

Hoe staat ’t ervoor? In vorige jaren is er door verschillende partijen veel gedaan om kinderarbeid tegen te gaan. Zowel in Ghana als in Ivoorkust is kinderarbeid bij wet verboden en in de criteria van duurzaamheidscertificeringen staat dat ook. Daarom is het voor ouders, boeren en coöperaties best spannend om openlijk te praten over kinderarbeid. Via ’t CLMRS proberen we een vertrouwde omgeving te creëren waarbij het openlijk praten over kinderarbeid wordt gestimuleerd. Naast bewustwordingsactiviteiten over kinderrechten in de cacaogemeenschappen, verzamelen we sociale data om te achterhalen of, waar en waarom kinderarbeid plaatsvindt. 

En deed CLMRS ’t afgelopen jaar z’n ding? Best wel. We hebben inmiddels 3.072 huishoudens bezocht en 3.935 kinderen tussen de 5 en 17 jaar geïnterviewd. Leden van onze partnercoöperaties deden tot nu toe 936 keer mee aan sessies waar kinderrechten centraal staan. Tot dusver zijn er 268 gevallen van kinderarbeid bij onze partnercoöperaties gevonden. Minimaal, want het CLMRS kan nog niet garanderen dat we álle gevallen van kinderarbeid vinden en de community facilitators hebben nog niet alle boeren gesproken. Dit zijn in de meeste gevallen kinderen die hun ouders een paar uur in de week helpen. Het gaat hier dus niet om mensenhandel, laat dat duidelijk zijn.

We hebben ’t volgende gedaan om de concrete gevallen van kinderarbeid op te lossen:

  • We hebben voor 185 kinderen een geboortecertificaat geregeld, zodat zij naar school kunnen. We hebben 172 schoolpakketten uitgedeeld (met bijvoorbeeld schooluniformen, tassen, rekenpakketten, sandalen). En we hebben 11 fietsen uitgedeeld zodat kinderen makkelijker naar school kunnen. –
  • 100 medische checks en voor 107 kinderen een zorgverzekering – dit alles zodat kinderen gezond zijn/blijven en niet ziek thuis hoeven blijven.
  • We hebben 29 kruiwagens uitgedeeld, zodat kinderen geen zware lasten hoeven te tillen als ze na schooltijd hun ouders helpen. Voor 4 tieners betalen we een vakopleiding zodat ze andere carrièrekansen krijgen.

Veruit het grootste deel, ruim € 2,1 miljoen, gaat direct naar de boeren en hun gemeenschappen. Er is € 750.000 geïnvesteerd in bijvoorbeeld scholen en waterputten. En er is ook flink geïnvesteerd in de coöperaties zelf: betere opslag voor cacao, vrachtwagens en organisatieversterking.

Dit jaar leverden via de coöperaties 5.021 boeren 7.106 metric ton (mt) cacaobonen aan ons. We hebben de afgelopen jaren behoorlijk geïnvesteerd in de samenwerking met en professionalisering van onze partnercoöperaties. En echt tof: iedere coöperatie schreef dit jaar voor het eerst een 5 jaren strategisch plan, met wat hulp van ons en Fairtrade. In het plan staan duidelijk missie, visie en strategie voor de komende jaren. De meesten willen in elk geval groeien en kinderarbeid volledig uitbannen.

0

woeps

Er is iets behoorlijk fout gegaan, we fixen dit zo snel mogelijk!

doorgaan

Helaas!

je hebt een limited in je mandje zitten, daar kun je geen normaal product bij doen.

Zullen we de inhoud van je tassie veranderen ?

nee ja, graag

oké, wat wil je doen met deze wikkel

Wil je deze wikkel aanpassen, of een nieuwe maken op basis van het huidige ontwerp?

aanpassen dupliceren en aanpassen uuhm, ik wil een helemaal nieuwe maken

oké, wat wil je doen met deze unlimited

aanpassen dupliceren en aanpassen uuhm, ik wil een helemaal nieuwe maken

Unchanged design

You did not change the design of the wrapper. Do you want to buy the product with the unchanged design?

Edit Buy anyway

oké, wat wil je doen met deze gift card

aanpassen uuhm, ik wil een helemaal nieuwe maken

Unknown message

Schrijf een lief tekstje en vergeet niet te ondertekenen met je eigen naam

0/0 tekens gebruikt
voeg toe