aan ’t laden..

hmmmm..

Je browser is best oud. Misschien moet je ’m effe updaten, dan werkt de site wat beter.

/
afspelen!

Tony's samenwerking met Sallcon

Tony's samenwerking met Sallcon
30 april 2018

Tony’s Chocolonely staat voor goede, sociale arbeidsomstandigheden in de hele keten. Daarom geven we antwoord op het blog van Batavirus. Wij werken samen met Müller Fresh Food Logistics en via hen ook met Sallcon. Tony’s Chocolonely heeft sinds 2010 de paaseitjes in het eierdoosje in 't assortiment. En sinds 2011 worden de eitjes omgepakt in Deventer bij de sociale werkvoorziening Sallcon.

Samenwerking met Müller
Müller is al meer dan 10 jaar de logistieke dienstverlener van Tony’s voor warehousing en transport. De commerciële en operationele relatie met Sallcon gaat via Müller. Hieraan liggen praktische redenen ten grondslag. De chocoladevoorraad ligt bij Müller: de afstemming van aanvoer en afvoer producten loopt via hen. Met deze samenwerkingsvorm heeft Tony’s Chocolonely een aanspreekpunt voor alle logistiek en value added logistics (ompakwerkzaamheden); te weten Müller. En zo draagt Tony’s Chocolonely bij aan het succes van de sociale werkvoorziening in Deventer dat past binnen de sociale missie van het bedrijf.

Sallcon
Ondanks de indirecte, operationele relatie, kent Tony’s Sallcon goed. We bezoeken de locatie tenminste drie keer per jaar voor overleg en support. Naast paaseitjes doet Sallcon namelijk nog meer van Tony’s ompakwerk; sinterklaas- en kerstdisplays en bijvoorbeeld assortimentsdoosjes. We hebben Sallcon altijd ervaren als 'n ondernemende, sociale werkvoorziening. Hierbij zijn we heel tevreden over de prestaties van het bedrijf, zoals de tijdigheid en volledigheid van hun werk. Beide partijen zijn trots op de samenwerking en Tony’s Chocolonely steunt de melding ervan in het jaarverslag van KonnecteD/Sallcon dan ook.

KonnecteD
Konnected is een netwerkorganisatie voor arbeidsmarkt-ontwikkelingen in Deventer en omgeving. Het is een holding waar drie verschillende units onder vallen; waaronder Sallcon en de unit Deventer Werktalent. De rol van Sallcon is al sinds jaar en dag onveranderd, te weten uitvoering geven aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), die sinds 1/1/2015 is overgegaan in de Participatie Wet. Bij Sallcon werken alleen mensen met een WSW-dienstverband; met uitzondering van een handvol reguliere banen (o.a. werkleiding). Deze dienstverbanden zijn volgens de cao WSW verloond. Sallcon maakt geen gebruik van het inhuren van medewerkers: niet van Deventer Werktalent en ook niet van Werk Makelaar Oost.

Deventer Werktalent heeft onder andere als taak om bijstandsgerechtigden te bemiddelen naar nieuw werk, maar aangezien Sallcon geen inhuur doet van bijstandsgerechtigden zijn er dus geen arbeidsrelaties tussen bovengenoemde partijen voor de werkzaamheden die voor Tony’s worden gedaan door Sallcon.
UPDATE: KonnecteD heeft na publicatie van ons blog het volgende laten weten: 'Iemand die bijvoorbeeld een paar dagen paaseitjes komt verpakken in het kader van re-integratie is zelf geholpen met ritme en een eerste stapje, en is gelukkig van harte welkom.'. Dit wordt ter bevordering van reintegratie gedaan en ze verzekeren dat dit om maximaal om enkele dagen gaat. 

Wet en wettelijk minimum loon
Wet Sociale Werkvoorziening is per 1/1/15 overgegaan in de Participatie Wet, ingevoerd door Staatssecretaris Kleinsma. Onder die vernieuwde wet vallen nu ook o.a. bijstandsgerechtigden. Het doel van de wet is beide groepen te begeleiden naar (zo) reguliere (mogelijke) banen. Voor Sallcon en haar activiteiten geldt nog steeds de WSW en daar bijbehorende CAO.

Binnen Sallcon hebben alle medewerkers dus een zogenaamd WSW-dienstverband en staan als zodanig op de loonlijst van Sallcon. Salariëring is conform de CAO van de WSW en gelijk of hoger dan het wettelijk minimumloon.

In het kader onze missie geldt dat wij goede arbeidsomstandigheden willen voor alle betrokkenen in onze keten. Tony’s Chocolonely voert een intensief sociaal beleid in haar keten, in Afrika maar zeker ook in Nederland. In het kader daarvan is Tony’s Chocolonely erg blij met het partnership met Müller en Sallcon. Vanzelfsprekend zullen wij ons informeren over de gang van zaken bij KonnecteD, Deventer Werktalent en Werk Makelaar Oost ook al doen wij momenteel met hen geen zaken (direct, noch indirect).

0

m’n tassie

subtotaal excl. BTW 00,00
0% kwantumkorting 00,00
verzendkosten excl. BTW 00,00
korting 00,00
totaal excl. BTW 00,00
totaal BTW 00,00
totaal incl. BTW 00,00
betaald met kadokaart 00,00
totaal 00,00

je hebt nog geen producten in je tassie, ga naar de chocoshop om te beginnen