aan ’t laden..

hmmmm..

Je browser is best oud. Misschien moet je ’m effe updaten, dan werkt de site wat beter.

Initiatiefwet Zorgplicht Kinderarbeid

19 april 2019

De Wet Zorgplicht Kinderarbeid is op 14 mei aangenomen. Discoballen aan! 
Weet je 't nog? Bijna twee jaar geleden gingen we naar de Eerste Kamer om te pleiten voor wetgeving om kinderarbeid tegen te gaan. De oproep #samengaathetsneller kreeg ruim 13.000 handtekeningen van chocofans en 42 bedrijven ondertekenden een brief die om wetgeving vraagt. We steunden hiermee een initiatiefwet die eerder door de Tweede Kamer was aangenomen.

Op 14 mei was de uiteindelijke stemming van de Eerste Kamer over deze Initiatiefwet Zorgplicht Kinderarbeid. En raad 'es? D66, PvdA, SP, ChristenUnie, GroenLinks, PvdD, 50PLUS en OSF stemden voor. VVD, CDA, PVV, SGP en Fractie-Duthler stemden tegen. Wet aangenomen! En dat betekent dat bedrijven verplicht worden hun bedrijfstakken eerlijk en transparanter te maken. 't Gaat daarbij om bedrijven die fysiek in Nederland goederen en diensten (niet alleen chocolade dus!) verkopen of die in Nederland gevestigd zijn, én alle bedrijven die online verkopen en zich richten op de Nederlandse markt. Hoera, we zijn 'n stap dichter bij 100% slaafvrije chocolade! 

Al 20 jaar bezig
In 2001 werd 't Harkin- Engel protocol al aangenomen maar dit leverde niet meer dan veel praten en overleg op. 

Geen kinderarbeid meer in 2025? 
Het is niet normaal dat kinderarbeid nog zoveel voorkomt. De norm voor alle producten en diensten op de Nederlandse markt moet 100% kinderarbeidvrij zijn. In de Sustainable Development Goals van de VN heeft Nederland afgesproken dat 'r in 2025 een einde moet zijn gekomen aan alle vormen van kinderarbeid in de wereld. Maar dat duurt te lang.

Nog steeds werk aan de winkel
Maar hee, Rome is niet in één dag gebouwd en 'n 100% slaafvrije chocoladeketen al helemaal niet! Wij hebben d'r jaaaaaren over gedaan om vijf smaenwerkingsprincipes te ontwikkelen we nu dit kunstje geperfectioneerd hebben, delen we onze lessen graag met andere chocoladebedrijven. Meer over weten? Lees d'r alles over op www.tonysopenchchain.com.

Trooopenrooster! Chocofans, opgelet: om de kwaliteit van onze chocolade te kunnen garanderen, versturen we even geen chocolade en ontvang je je pakketje later dan je van ons gewend bent. Zodra de temperatuur in het gehele land onder de 27 graden is versturen wij weer chocolade.

0