laden...

hmmm..

Je browser lijkt 'n beetje old skool. Probeer 'm te updaten, zodat je verder kunt surfen.

onze voorwaarden

Tony’s Chocolonely werkt 'r elke dag hard aan om chocolade 100% slaafvrij te maken. We zijn serieus als het om mensen gaat. Daarom vertellen we je precies met welke partnercoöperaties we directe relaties hebben en waar onze chocolade vandaan komt. Over persoonlijke gegevens die je aan ons geeft, zijn we net zo serieus. Daarom vind je hier alles wat je moet weten op een rij: ons privacy statement en de algemene voorwaarden (wat zijn we officieel joh..).

privacy statement


1. Wie zijn wij?

Wij zijn Tony’s Chocolonely Nederland B.V. Je kunt ons vinden aan de Polonceaukade 20, 1014 DA in Amsterdam. Ons nummer bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel is 60962704. Per mail zijn wij te bereiken via mailme@tonyschocolonely.com en telefonisch via de chocofoon op nummer 020 - 20 512 00.

2. Waarvoor gebruiken wij je gegevens?
We hebben je gevraagd bepaalde gegevens te verstrekken. Zoals je naam, e-mailadres, adres, betaalgegevens, waaronder je bankrekeningnummer en telefoonnummer. Aan zakelijke klanten vragen we verder ook nog het KvK-nummer en het BTW-nummer.
Die gegevens gebruiken we om je bestelling te verwerken, de voortgang te controleren en om je een factuur te sturen. Zou je die gegevens niet verstrekken, dan kunnen we de door jou gekochte chocoproducten niet bij je bezorgen. Ook gebruiken we je gegevens om contact met je te onderhouden. Bijvoorbeeld als wij bepaalde dingen over de bestelling en aflevering met je willen checken.

3. Choco-account
Het is handig om zelf een account aan te maken, want dan hoef je niet bij elke bestelling opnieuw al je gegevens op te geven. In je account kun je je contactgegevens inzien en aanpassen. Ook vind je hier informatie over geplaatste bestellingen, een overzicht van de facturen, retouren, zelf ontworpen wikkels en informatie die je wenst te ontvangen, zoals nieuwsbrieven. Door in te loggen, kun je je account beheren.

4. Tony’s en zijn klanten
Graag leren we je goed kennen om het je zoveel mogelijk naar je zin te maken. We leggen je contact- en koopgegevens vast in ons klantsysteem. Als je deel hebt genomen aan campagnes van ons, nemen we ook dat op. Ook houden we bij wanneer we contact hebben gehad en wat we toen hebben besproken. Zo kunnen we zien in welke producten je bent geïnteresseerd, hoe vaak je bij ons langs komt en wat je bezig houdt. Met die informatie kunnen we jou dan bijvoorbeeld weer laten weten wat je impact is geweest: dus op welke manier zijn de chocoboeren er dankzij jou weer op vooruit gegaan. Ook gebruiken we deze informatie om onze website en ons assortiment steeds te verbeteren en te vernieuwen, om campagnes te ontwikkelen en je op basis van je interesses op de hoogte te houden.

5. Nieuwsbrief
Je e-mailadres kunnen we ook gebruiken om je een nieuwsbrief te sturen, met daarin berichten over onze nieuwe producten, acties of andere nieuwtjes. Dat doen we alleen als je daarvoor je toestemming hebt verleend. Die toestemming kun je weer intrekken via de link ‘unsubscribe’ die je onderaan elke nieuwsbrief vindt. Dat geldt trouwens altijd. Als je ons toestemming hebt gegeven voor gebruik van je gegevens, kun je die ook altijd net zo eenvoudig weer intrekken.

6. Wie ontvangen jouw gegevens nog meer?
We zijn zuinig op jouw gegevens en delen ze alleen met anderen als dat nodig is om ervoor te zorgen dat je je bestelling ontvangt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan bezorgdiensten, het distributiecentrum en ook de drukkerij als je een gepersonaliseerde wikkel hebt besteld.
We delen je gegevens niet met anderen voor advertentiedoeleinden en als je verder surft op internet, benaderen we je ook niet op andere sites met advertenties van Tony’s.

7. Hoe lang bewaren we je gegevens?
De wettelijke bewaarplicht voor gegevens in een debiteurenadministratie en verkoopadministratie is zeven jaar. Dat betekent dat we in ieder geval gegevens zoals naam, e-mailadres, adres, betaalgegevens, telefoonnummer en -voor zakelijke klanten- ook nog het KvK-nummer en het BTW-nummer zeven jaar bewaren.

8. Vragen over je gegevens.
Als je gegevens niet zouden kloppen, kun je ons altijd vragen die te corrigeren. Als je een account hebt aangemaakt, kun je vaak ook zelf je gegevens aanpassen. Wil je je gegevens inzien of daarvan een kopie ontvangen, dan kan dat ook. Het is soms ook mogelijk om je gegevens te laten wissen, bezwaar te maken tegen het gebruik ervan of het gebruik ervan te beperken. Neem voor al deze vragen contact op via mailme@tonyschocolonely.com of telefonisch via de chocofoon op nummer 020 - 20 512 00.

9. Klachten?
Als je klachten hebt over hoe we met je gegevens omgaan, vinden we dat heel vervelend.

Stuur in dat geval even een mailtje naar mailme@tonyschocolonely.com, of bel naar onze chocofoon (020 - 20 512 00). Wij helpen je graag met het vinden van een oplossing. Zou dat toch niet lukken, dan kun je altijd aankloppen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Veranderingen
Wij blijven werken aan een beter product en een betere website. Daardoor kan er soms ook iets veranderen in de gegevens die we van je vragen en wat we ermee doen. Ook kan regelgeving wijzigen. In dat geval zullen we dit Privacy Statement aanpassen. We nodigen je daarom uit om het Privacy Statement regelmatig even te checken, zodat je up to date blijft.

algemene leveringsvoorwaarden

Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Tony’s Chocolonely

De belangrijkste punten hebben wij hieronder kort voor je samengevat:

 • Nieuwe klanten betalen vooraf middels de digitale betaalmethoden die worden aangeboden in de webwinkel. Tony’s Chocolonely  zal je bestelling binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling aan u leveren (mits voorradig).
 • Klanten met een betaalconditie van 30 dagen ontvangen een digitale factuur welke binnen 30 dagen dient te worden voldaan. Tony’s Chocolonely zal je bestelling binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling aan u leveren (mits voorradig).
 • In de verzendkosten zijn ook de kosten van het orderpicken opgenomen. De prijzen zijn gebaseerd op het totale gewicht van de bestelling en het aantal artikelen. De webwinkel rekent het totale gewicht uit en vermeldt het bijbehorende bedrag voor verzend- en transportkosten. Voor orders van meer dan 300kg vragen wij u contact op te nemen met orders@tonyschocolonely.com.
 • Als het product niet aan je verwachtingen voldoet heb je het recht op retour zenden binnen 8 dagen. De kosten van het retour zenden zijn voor rekening van de koper.

Door bij Tony’s Chocolonely een bestelling te plaatsen, geef je te kennen dat je met de leverings- en betalingsvoorwaarden van Tony’s Chocolonely akkoord gaat. Tony’s Chocolonely heeft het recht haar betalings- en/of leveringsvoorwaarden te wijzigen met een wijzigingstermijn van 1 maand. Als je artikelen ontvangt die je niet hebt besteld of onjuistheden in een levering vindt verzoeken wij je dit direct aan Tony’s Chocolonely te melden.
 
Artikel 1. Algemeen
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en Tony’s Chocolonely gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.


Artikel 2. Definities
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Tony’s Chocolonely opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van werkzaamheden.


Artikel 3. Prijs/Verzendkosten

 • De prijzen van alle producten die via de internetsite kunnen worden besteld zijn inclusief omzetbelasting (BTW).
 • In de verzendkosten zijn ook de kosten van het orderpicken opgenomen. De prijzen zijn gebaseerd op het totale gewicht van de bestelling en het aantal artikelen. De webwinkel rekent het totale gewicht uit en vermeldt het bijbehorende bedrag voor verzend- en transportkosten. Voor orders van meer dan 300kg vragen wij u contact op te nemen met orders@tonyschocolonely.com.
 • De prijzen van goederen die op deze internetsite zijn vermeld, zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.

 
Artikel 4. Levering

 • Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar maar de door Tony's Chocolonely opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.
 • De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper.
 • Met inachtneming van hetgeen hiervoor in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Tony's Chocolonely geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
 • Tony's Chocolonely behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen om Tony's Chocolonely moverende redenen te weigeren. Producten van Tony’s Chocolonely mogen op geen enkele wijze ingezet worden voor enig onwettig gebruik. Voor gepersonaliseerde repen geldt dat we geen ontwerpen afdrukken die lasterlijk, beledigend, obsceen of bedreigend van aard zijn. Tony’s Chocolonely heeft het recht om de service naar klanten die producten van Tony’s Chocolonely gebruiken voor onrechtmatige activiteiten stop te zetten.  


Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid

 • De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij Tony's Chocolonely daarvan binnen acht (8) dagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard.
 • Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Tony's Chocolonely de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 • Indien koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen acht (8) dagen na aflevering aan Tony's Chocolonely te retourneren. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product (in originele verpakking) en onbeschadigd is. Retourzendingen dienen deugdelijk verpakt te zijn. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van koper. Indien geleverde produkten beschadigd, danwel defect geleverd zijn, komen kosten voor het retourzenden voor Tony's Chocolonely. De kosten van het retour zenden van geleverde artikelen, die vanwege de overschrijding van de levertijd van 30 dagen door de koper worden geweigerd, komen voor rekening van Tony's Chocolonely.
 • Goederen die ongefrankeerd worden geretourneerd worden niet door ons in ontvangst genomen.


Artikel 6. Betaling

 • Nieuwe klanten dienen de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen vooraf middels de digitale betaalmethoden die worden aangeboden in de webwinkel te voldoen.
 • Klanten met een betaalconditie van 30 dagen ontvangen een digitale factuur welke binnen 30 dagen dient te worden voldaan.  

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
De door Tony's Chocolonely geleverde goederen blijven haar eigendom totdat alle vorderingen van Tony's Chocolonely volledig zijn betaald. Het risico ter zake van de goederen gaat over op het moment van levering.


Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door Tony's Chocolonely geleverde producten worden door koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. Tony's Chocolonely garandeert niet dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.


Artikel 9. Communicatie
Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en Tony's Chocolonely, dan wel tussen Tony's Chocolonely en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en Tony's Chocolonely, is Tony's Chocolonely niet aansprakelijk.


Artikel 10. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Tony's Chocolonely ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Tony's Chocolonely gehouden is tot enige schadevergoeding.


Artikel 11. Uitsluiting precedentwerking
Wanneer door Tony's Chocolonely gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nooit enig recht doen gelden op grond van het feit dat Tony's Chocolonely deze voorwaarden soepel toepast.


Artikel 12. Toepasselijk recht
Op overeenkomsten gesloten tussen Tony's Chocolonely en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Artikel 13. Overig
Deze voorwaarden bestaan uit 13 artikelen.

 

Tony’s Chocolonely Nederland B.V.
Polonceaukade 20
1014DA Amsterdam
Nederland

Telefoon; +31 20 2051 200
E-mail: mailme@tonyschocolonely.com

Btw: NL854138079B01
KvK: 60962704

Rabobank Amstelveen
IBAN: NL44RABO0131759892
BIC: RABONL2U

FLO ID: 18566
SKAL: 027729

0

m'n tassie

subtotaal excl. btw 00,00
verzendkosten excl. btw 00,00
Levertijd: max. 5 werkdagen, m.u.v. gepersonaliseerde repen. De levertijden voor gepersonaliseerde repen kan je terugvinden in de wikkelcreator en onze veelgestelde vragen. Bezorging alleen binnen Nederland.
korting 00,00
totaal excl. btw 00,00
totaal btw 00,00
totaal incl. btw 00,00

oeps je hebt geen producten in je tassie, ga naar chocoshop om te beginnen